O projekcie

 

 

 

Projekt "Akademia Przedsiębiorczych Kobiet"


RPDS.08.03.00-02-0054/16


 

Okres realizacji: 01.10.2016r. - 31.05.2018r.

 

Przedmiotem projektu są działania aktywizacyjne skierowane do 15 bezrobotnych i 30 biernych zawodowo kobiet w wieku 30+ zamieszkałych w powiatach: jaworskim, kamiennogórskim, lubańskim, lwóweckim, złotoryjskim, dzierżoniowskim, kłodzkim, wałbrzyskim, ząbkowickim. Kobiety z terenów miejskich będą stanowiły 60 % uczestniczek, a z wiejskich 40 %.

 

Grupami preferowanymi w projekcie będą kobiety wychowujące co najmniej 1 dziecko oraz kobiety niepełnosprawne.

 

Do projektu będą kwalifikowane kobiety posiadające koncepcję własnej działalności gospodarczej, posiadające predyspozycje do jej wykonywania i chcące założyć własną działalność gospodarczą.

 

Uczestniczki projektu zostaną objęte wsparciem w postaci szkoleń grupowych (88 h) w zakresie:

  • Aspekty prawne zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • Podstawy księgowości,
  • Kadry i płace,
  • Ubezpieczenia społeczne i BHP w przedsiębiorstwie,
  • Monitoring negocjacje sprzedaż,
  • Zasady tworzenia biznesplanu

oraz doradztwem indywidualnym (2 h) w zakresie budowy biznesplanu.

 

W efekcie wsparcia 36 uczestniczek otrzyma dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w wysokości nie większej niż 23 398,68 PLN.

Uczestniczki, które otrzymają dotację zostaną również objęte wsparciem pomostowym finansowym w kwocie miesięcznej nie większej niż 1 850 PLN dla jednego przedsiębiorcy przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Uczestniczki będą zobowiązane do utrzymania działalności gospodarczych utworzonych w ramach projektu przez okres minimum 12 miesięcy. Fakt prowadzenia działalności przez minimalny wymagany okres oraz sposób jej prowadzenia będzie monitorowany i kontrolowany przez Beneficjenta.

Projekt „Akademia Przedsiębiorczych Kobiet”  RPDS.08.03.00-02-0054/16 realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Więcej o projekcie

 

 

tel. (+48/71) 356 50 89-91 - szkolenia@otrek.com.pl
strony internetowe Wałbrzych www.hm.pl | gdzie kupić hosting www.hb.pl
Szkolenia Wrocław - Szkolenia menedżerskie Wrocław - Szkolenia handlowe Wrocław - pozycjonowanie Jelenia Góra
Mapa strony