CZAS PRACY
Termin 2018-03-15 - 2018-03-15
Miejsce Wrocławskie Centrum Konferencyjne
ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław
Cena 590 zł netto +23% VAT
Wykładowcy
Trener "OTREK", pracownik Państwowej Inspekcji Pracy w Opolu, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Uniwersytetu Opolskiego.Zajmuje się m.in. z zagadnieniami związanymi z prawną ochroną pracy, bezpieczeństwem i higieną pracy, czasem pracy i odpoczynku kierowców. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy, czasu pracy, czasu pracy kierowców oraz mobbingu.

Cel szkolenia :


Celem szkolenia jest aktualizacja wiedzy w obszarze czasu pracy z uwagi na najnowsze zmiany prawne oraz doskonalenie umiejętności w zakresie m.in.: sporządzania poprawnych grafików czasu pracy, rozwiązań prawnych wypełniania karty ewidencji czasu pracy, rozliczania nadgodzin pracy oraz pracy w dniach wolnych i innych nieobecności.

 

Adresaci:


Szkolenie skierowane jest do kierowników, zastępców i specjalistów działów kadr i działów personalnych


Miejsce i czas szkolenia:


Sala szkoleniowa Centrum Konferencyjnego
WPP, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław, w godzinach 9:00 -15:15

 

Zgłoszenia:


Zgłoszenie udziału w szkoleniu należy przesłać faksem na nr 71/356 50 89, najpóźniej na 5 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć. Formularz zgłoszenia do pobrania na stronie www.otrek.com.pl

 

Kontakt:


Dodatkowych informacji udziela:
Katarzyna Aleksandrowicz,
Tel. 71/ 356 50 89
email: szkolenia2@otrek.com.pl

 

Cena:


Opłata za szkolenie wynosi 590 PLN + 23% VAT i obejmuje udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne piśmiennicze, przerwy kawowe, lunch oraz zaświadczenie.

W przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z firmy, udzielamy upustu w wysokości 5%


Należność za udział w szkoleniu, prosimy przekazać przelewem, po otrzymaniu potwierdzenia o rozpoczęciu szkolenia,
na konto:

BZ WBK I/O Wrocław,

Nr: 85 1090 2398 0000 0001 1426 1336

 

Pobierz ofertę

1. Czas pracy w 2018

 •  wymiar czasu pracy
 • rozliczenie czasu pracy w razie ustania zatrudnienia w trakcie okresu rozliczeniowego
 • planowanie godzin pracy w miesięcznych oraz dłuższych okresach rozliczeniowych
 • systemy czasu pracy, rodzaje, uwarunkowania, najlepsze rozwiązania dla organizacji
 • ruchomy czas pracy, dłuższe okresy rozliczeniowe

2. Okresy odpoczynku

 •  kiedy i komu nie trzeba zapewniać odpoczynku dobowego?
 •  jak i kiedy równoważyć naruszony dobowy odpoczynek?
 •  odpoczynek tygodniowy jak prawidłowo go zaplanować

3. Harmonogramy pracy

 •  planowanie harmonogramów
 •  zasady dokumentowania lub ustalania zmian w harmonogramach
 •  tworzenie haromonogramów dla części okresu rozliczeniowego

4. Ewidencja czasu pracy

 •  czym jest ewidencja czasu pracy?
 •  wyjścia prywatne i służbowe
 • ewidencja czasu pracy pracowników zatrudnionych na kontraktach cywilnoprawnych
 • różnice pomiędzy ewidencjami czasu pracy pracowników i zleceniobiorców

 


5. Godziny nadliczbowe i ich rozliczanie

 •  przesłanki pracy w godzinach nadliczbowych
 •  godziny nadliczbowe jako konsekwencja naruszenia doby pracowniczej
 •  oddawanie czasu wolnego: wypłata dodatku za nadgodziny, ustalenie "normalnego wynagrodzenia" za pracę, dodatki za godziny nadliczbowe
 •  rekompensata pracy w dniu wolnym
 •  udzielenie dnia wolnego a liczba przepracowanych godzin

6. Praca w niedziele i święta, oraz w dni wolne wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy - sposoby rekompensowania

 •  uprawnienia pracowników
 •  rekompensata za pracę w niedzielę i święta
 •  praca w święto przypadająca w dniu wolnym (stanowisko GIP)

7. Podróż służbowa

 •  rozliczanie podróży służbowych w Polsce
 •  delegacje zagraniczne
 •  metody naliczania i rozliczania delegacji
 •  znaczenie wyroku z dnia 12 czerwca 2014 r. II PZP 1/14 oraz wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 listopada 2016 r. K 11/15

8. Czas pracy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych

 

9. Dyżur poza normalnymi godzinami pracy- zasady rekompensaty

 

10. Konsekwencje naruszenia norm dotyczących czasu pracy dla organizacji i osób odpowiedzialnych

 

11. Planowane zmiany w czasie pracy 2018 - możliwe konsekwencje proponowanych zmian

 

Osoby zgłaszane:
Imię i Nazwisko:
Stanowisko:
Dane kontaktowe:
Nazwa firmy:

Adres:

Telefon:

E-mail:

Osoba do kontaktu:

Całkowity koszt szkolenia dla osoby/osób to zł netto +23% VAT.
Przyznano rabat w wysokości: 0% wartości szkolenia.
Przepisz kod z obrazka:

E-mail adresata:

Treść wiadomości:

tel. (+48/71) 356 50 89-91 - szkolenia@otrek.com.pl
strony internetowe Wałbrzych www.hm.pl | gdzie kupić hosting www.hb.pl
Szkolenia Wrocław - Szkolenia menedżerskie Wrocław - Szkolenia handlowe Wrocław - pozycjonowanie Jelenia Góra
Mapa strony