ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI I ROZWOJEM PRACOWNIKÓW
Termin
Miejsce Centrum Konferencyjne WPP
Wrocław ul. Fabryczna 10, III piętro
Cena 1350 zł netto +23% VAT
Wykładowcy
Stały trener i konsultant „OTREK” współpracujący od 1997 r. psycholog, trener biznesu certyfikowany przez brytyjskie konsorcjum IRD, specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu psychologii zarządzania, technik sprzedaży, negocjacji, komunikacji, motywowania, zarządzania czasem, ocen pracowników i innej problematyki HR. Swoje szkolenia opiera na własnych metodach szkoleniowych i doświadczeniach. Jest autorką programów szkoleniowych prowadzonych zarówno w postaci szkoleń otwartych jak i zamkniętych, dedykowanych dla konkretnych firm.. Doskonali swój warsztat trenerski w oparciu o własne szkolenia, literaturę, wymianę informacji z innymi trenerami oraz analizę osobistych doświadczeń.

UWAGA !!!!
Szkolenie może być dofinansowane ze środków unijnych dla MMŚP

 

Opis:


Zarządzanie kompetencjami to nowoczesne, systemowe podejście do zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Przekłada cele biznesowe organizacji na kompetencje pracowników, odpowiada na pytanie „Jakich umiejętności i postaw potrzebujemy byśmy mogli zrealizować zaplanowane rezultaty, co w kompetencjach naszych ludzi musi ulec zmianie, jakie działania musimy podjąć by dopasować kompetencje naszych ludzi do wymogów rynku etc?". Odpowiedzią na te pytania są profile/wzorce kompetencji firmowych, menedżerskich. Jasne i czytelne profile kompetencyjne stają się fundamentem wszystkich narzędzi HR, tworzą wspólną platformę do prowadzenia rekrutacji, rozwoju, oceny pracy, awansowania etc. Podejście kompetencyjne zwiększa efektywność wykorzystania budżetów HR - podnosi realną skuteczność szkoleń, zwiększa trafność decyzji rekrutacyjnych, pozwala sprawniej wykorzystywać talenty etc.


Korzyści jakie daje udział w szkoleniu:


Nasze szkolenie daje uczestnikom możliwość praktycznego przejścia przez wszystkie etapy projektowania systemu kompetencyjnego w organizacji. Uczestnicy pracują na własnych przykładach, wstępnie przygotowując się do wdrożenia systemu we własnych firmach.


Po przeprowadzonym szkoleniu uczestnicy będą:

 • Posiadali wstępnie przygotowane narzędzia zarządzania kompetencjami
 • Potrafili praktycznie przygotować proces wyboru kompetencji kluczowych dla firmy
 • Znali metody doboru kompetencji do ról i stanowisk w organizacji
 • Poznają i będą potrafili przygotować profile kompetencyjne itp.
 • Poznają sposoby zintegrowania procedur zarządzania zasobami ludzkimi
  w organizacji

 

Cel szkolenia:

 • Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami związanymi
  z zarządzaniem kompetencjami
 • Prezentacja praktycznie funkcjonujących narzędzi
 • Przećwiczenie umiejętności tworzenia macierzy i profili kompetencyjnych
 • Przećwiczenie metod tworzenia skal do oceny kompetencji
 • Przygotowanie narzędzia do planowania rozwoju po ocenie kompetencji
 • Przygotowanie do praktycznego pilotowania procesu wdrażania systemu
  w firmie

 

Adresaci:


Specjaliści zajmujący się procedurami zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, kierownicy i dyrektorzy personalni, kadra zarządzająca zainteresowana rozwojem metod zarządzania HR w organizacji.

 

Miejsce szkolenia:

 

Sala szkoleniowa Centrum Konferencyjne WPP

we Wrocławiu, ul. Fabryczna 10, III piętro.

 

Czas trwania szkolenia:


Szkolenie obejmuje 14 godzin dydaktycznych i realizowane jest w ciągu 2 dni.
Zajęcia rozpoczynają się o godz. 9.00 i kończą o godz. 15.15.


Cena:

Opłata za szkolenie wynosi 1.350, 00 PLN + 23% VAT i obejmuje udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne i piśmiennicze, przerwy kawowe , lunch oraz zaświadczenie.

Należność za udział w szkoleniu, prosimy przekazać przelewem, po otrzymaniu potwierdzenia o rozpoczęciu szkolenia,

 

Dla dwóch lub więcej osób z jednej firmy - upust 5%.

Ilość miejsc ograniczona, liczba w grupie do 12 osób.

 

Szkolenie może być również zrealizowane w formie zamkniętej dla grupy pracowników z jednej firmy.

 

 

Opiekun szkolenia:


Iwona Orkisz 

tel. /71/ 356 50 91

szkolenia@otrek.com.pl

 

pobierz ofertę

Program merytoryczny:

 

1. Praktyczne zastosowanie systemu kompetencji w zarządzaniu

 • Cel i korzyści jakie daje podejście kompetencyjne w zarządzaniu HR
 • Elementy składowe systemu zarządzania zasobami ludzkimi

          Wprowadzenie i dyskusja grupowa


2. Co to są kompetencje i jak wpływają na efektywność pracy pracowników?

 • Składniki kompetencji - model ASK
 • Podstawowe cechy odróżniające kompetencje od innych składników determinujących efektywność pracy

          Ćwiczenie - Kompetencja czy niekopetencja?


3. Narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi i możliwość ich powiązania z kompetencjami

 • Kompetencyjny opis stanowiska pracy
 • Rekrutacja i selekcja
 • Programy sukcesji i planowanie ścieżek karier
 • Programy typu top talents
 • Ocena okresowa i zarządzanie efektywnością
 • Wynagrodzenia i premiowanie
 • Szkolenia i rozwój

         Ćwiczenie - Studium przypadku


4. Model kompetencji zawodowych

 • Grupy kompetencji zawodowych
 • Powiązanie kompetencji z zadaniami stanowiska pracy
 • Profil kompetencji dla stanowiska pracy

        Ćwiczenie - Grupowanie kompetncji


5. Macierz kompetencji w organizacji

 • Wybór kompetencji kluczowych - tworzenie listy kluczowych kompetencji
 • Wybór kompetencji dla określonych ról organizacyjnych, stanowisk itp

         Ćwiczenie - Wybór kompetencji kluczowych dla organizacji
         Ćwiczenie - Tworzenie macierzy kompetencji


6. Budowa profili kompetencyjnych i ustalenie standardu definiowania i oceny kompetencji w firmie

 • Metoda definiowanie kompetencji według schematu ASK
 • Wskaźniki behawioralne - tworzenie listy zachowań wskaźnikowych
 • Skala oceny kompetencji - określanie poziomów oceny

         Ćwiczenie - Przygotowanie definicji kompetencji
         Ćwiczenie - Metody okreś  lania wskaźników behawioralnych
         Ćwiczenie - Metoda budowania różnych skal oceny kompetencji


7. Wdrażanie projektu zarządzania kompetencjami przy udziale pracowników organizacji

 • Projektowanie systemu
 • Warsztat standaryzacyjny dla kadry zarządzającej.
 • Proces informowania i angażowania pracowników
 • Pomiar poziomów kompetencji i ich ocena
 • Wykorzystywanie wyników pomiaru kompetencji
 • Weryfikowanie systemu zarządzania kompetencjami

8. Budowanie systemu rozwoju kompetencji w oparciu o wyniki oceny

 • Grupowanie pracowników ze względu na poziom oceny końcowej
 • Co dalej ? - propozycje rozwojowe i sugestie do zarządzania

 

Osoby zgłaszane:
Imię i Nazwisko:
Stanowisko:
Dane kontaktowe:
Nazwa firmy:

Adres:

Telefon:

E-mail:

Osoba do kontaktu:

Całkowity koszt szkolenia dla osoby/osób to zł netto +23% VAT.
Przyznano rabat w wysokości: 0% wartości szkolenia.
Przepisz kod z obrazka:

E-mail adresata:

Treść wiadomości:

tel. (+48/71) 356 50 89-91 - szkolenia@otrek.com.pl
strony internetowe Wałbrzych www.hm.pl | gdzie kupić hosting www.hb.pl
Szkolenia Wrocław - Szkolenia menedżerskie Wrocław - Szkolenia handlowe Wrocław - pozycjonowanie Jelenia Góra
Mapa strony