Microsoft Excel warsztaty dla działu personalnego
Termin
Miejsce Centrum Konferencyjne WPP
Wrocław, ul. Fabryczna 10
Cena 520 zł netto +23% VAT
Wykładowcy
Certyfikowany trener Microsoft (MCT). Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu Microsoft Project i Microsoft Excel. Praktyk sprzedaży i zarządzania, związany z branża informatyczną w rozmaitych rolach: m.in. trener, handlowiec, inżynier systemowy, konsultant, menedżer. Zarządzał oddziałami regionalnymi trzech dużych, ogólnopolskich firm IT; kilkukrotnie kierował dużymi projektami szkoleniowymi (kilka tysięcy uczestników). Przygotowując przykłady i ćwiczenia na szkolenia wykorzystuje bogate doświadczenia praktyczne. Posiadacz certyfikatów Microsoft: m.in. MOS Master (Office 2010), MOS Expert (Excel 2003; 2010) i MCTS (Project 2010).

Cel szkolenia:

 

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w działach personalnych, które wykorzystują arkusz kalkulacyjny do codziennej pracy. Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wybranych średniozaawansowanych umiejętności korzystania z tego narzędzia, przede wszystkim takich, które mogą znacznie przyśpieszyć wykonywanie obliczeń raportów i analiz typowych dla działów HR. Kurs ma charakter warsztatowy - opiera się na ćwiczeniach samodzielnie wykonywanych przez uczestników, a część wykładowa została skrócona do niezbędnego minimum.

 

Szkolenie ma charakter warsztatowy - opiera się na ćwiczeniach samodzielnie wykonywanych przez uczestników, a część wykładowa została skrócona do niezbędnego minimum.

 

 

Korzyści dla uczestnika:

 

Po ukończeniu tego szkolenia, uczestnicy będą potrafili sprawnie i szybko wykonywać obliczenia typowe dla działów personalnych przy użyciu programu Excel.

Uczestnicy szkolenia nauczą się także szybko i wydajnie analizować duże zbiory danych za pomocą tabel przestawnych oraz tworzyć na tej podstawie przejrzyste raporty, które można wielokrotnie wykorzystywać dla różnych zestawów danych.

Zdecydowana większość ćwiczeń dotyczyć będzie problemów typowych dla działu HR, po rozwiązaniu na zajęciach mogą zostać wykorzystane jako wzorce do wykorzystania w praktyce.

Uczestnictwo w szkoleniu umożliwi znaczne skrócenie czasu przeznaczonego na tworzenie raportów i analiz, zapozna z narzędziami do tworzenia systemów raportowania dla podwładnych oraz raportów dla przełożonych, pozwoli tworzyć bardziej wartościowe raporty i analizy, efektywniej wykonywać szczegółowe zestawienia, uwidaczniać prawidłowości i zależności oraz analizować trendy.

 

 

Wymagania wstępne:

 

Uczestnicy szkolenia powinni posiadać ugruntowane umiejętności posługiwania się programem Microsoft Excel takie jak formatowanie komórek i arkuszy, tworzenie i wykorzystanie formuł, adresowanie, sortowanie, filtrowanie, używanie podstawowych funkcji.

 

Cena:

 

Opłata za szkolenie wynosi 520 PLN + 23% VAT i obejmuje udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne i piśmiennicze, przerwy kawowe, poczęstunek oraz zaświadczenie.

 

 

Szkolenie ma charakter warsztatów, zawierających praktyczne ćwiczenia przy komputerach. Zapewniamy salę szkoleniową wyposażone w sprzęt komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem.

 

Opiekun szkolenia:

 

Katarzyna Aleksandrowicz

nr tel. 71/356 5089

email: szkolenia2@otrek.com.pl

 

pobierz ofertę:

 

 1. Przegląd niektórych funkcji arkusza kalkulacyjnego Excel, np.:
 • Funkcje logiczne (JEŻELI, LUB, ORAZ)
 • Funkcje tekstowe (LEWY, PRAWY, DŁ, FRAGMENT.TEKSTU, OCZYŚĆ, USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY)
 • funkcje daty i czasu (DZIŚ, DZIEŃ, MIESIĄC, ROK, DATA, DNI.ROBOCZE, NR.SER.OST.DN.MIES)
 • funkcje wyszukiwania i odwołań (np. WYSZUKAJ.PIONOWO)

 

Przykładowe ćwiczenia:

przygotowanie kalendarza dni wolnych umożliwiającego obliczenia w dniach roboczych

obliczanie stażu pracy w postaci liczba lat, miesięcy i dni

obliczenia związane z podejmowaniem decyzji za pomocą funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO: podział pracowników na grupy wg różnych kryteriów, rozdysponowanie środków ZFŚS wg kryterium dochodowego

obliczenia związane z datami, np. podział pracowników na grupy wiekowe/stażowe, termin kolejnego szkolenia obowiązkowego, data przejścia na emeryturę.

 

2. Inne funkcjonalności pomagające w codziennej pracy

 

2.1 Sprawdzanie poprawności danych:

 • zapobieganie wprowadzaniu nieprawidłowych danych do komórki (np. daty, nazwy)
 • tworzenie list rozwijanych w komórce, ułatwiających wprowadzanie danych

2.2 Formatowanie warunkowe

 • reguły wyróżniania komórek
 • reguły pierwszych/ostatnich
 • wykorzystanie reguł w formatowaniu warunkowym

2.3 Sortowanie, filtrowanie, Obiekt tabela

 • Struktura bazdanych w Excel-u
 • Wyszukiwanie danych
 • Polecenie Formatuj jako tabele
 • Filtrowanie i sortowanie danych

 

Przykładowe ćwiczenia:

tworzenie listy wartości unikatowych poprzez usunięcie duplikatów, np. tworzenie słownika stanowisk w oparciu o spis pracowników

wykorzystanie na sprawdzania poprawności do zapewnienia wpisywania danych
w prawidłowym formacie daty

wykorzystanie list rozwijanych do wpisywania prawidłowych danych do arkusza (nazwa komórki organizacyjnej, nazwa stanowiska)

wykorzystanie list niestandardowych do sortowania raportów wg narzuconej kolejności, np. jednostki organizacyjne w innej kolejności niż alfabetyczna

zaznaczanie w raportach istotnych danych za pomocą formatowania warunkowego, np. pracownicy, którym upływa termin uprawnień w ciągu najbliższych 3 miesięcy

automatyczne oznaczanie kolorem dni wolnych w zestawieniach czasu pracy/listach obecności.

 

3. Analiza danych przy użyciu tabel przestawnych

3.1. Wprowadzenie do tabel przestawnych:

 • zalety tabel przestawnych
 • zastosowania tabel przestawnych
 • elementy tabeli przestawnej
 • terminy związane z tabelami przestawnymi
 • przygotowywanie danych.

 

3.2. Tworzenie i edytowanie tabeli przestawnej:

 • przygotowywanie danych
 • tworzenie tabeli przestawnej przy użyciu tabeli Excela
 • funkcje podsumowujące w tabeli przestawnej (SUMA, ŚREDNIA, LICZNIK, MAX, MIN)
 • odświeżanie i zmiana źródła danych
 • usuwanie i dodawanie pola
 • sumy całkowite i częściowe - zmiana ustawienia
 • filtr raportu (pole strony), tworzenie raportów o wielu stronach.

 

3.3. Prezentacja danych w tabeli przestawnej:

 • filtrowanie elementów
 • sposób wyświetlania liczb
 • wyświetlanie informacji narastających, obliczanie wskaźników, dane jako procent lub różnica innych danych
 • Sortowanie, Grupowanie, Filtr 10 pierwszych.

 

Przykładowe ćwiczenia:

tworzenie raportów (np. dot. struktury zatrudnienia lub absencji) wg różnych czynników (miejsce zatrudnienia, grupa stażowa/wiekowa, poziom stanowiska, typ umowy, komórka organizacyjna itp.)- wielowymiarowa analiza danych

analiza dynamiki danych (np. struktury zatrudnienia wg różnych kryteriów) - raporty miesięczne i narastające, raporty porównujące miesiąc/kwartał/rok do miesiąca/kwartału/roku poprzedniego

zastosowanie tabel przestawnych do kontrolingu personalnego - analiza  współczynników fluktuacji (tzw. rotacji) kadr

Osoby zgłaszane:
Imię i Nazwisko:
Stanowisko:
Dane kontaktowe:
Nazwa firmy:

Adres:

Telefon:

E-mail:

Osoba do kontaktu:

Całkowity koszt szkolenia dla osoby/osób to zł netto +23% VAT.
Przyznano rabat w wysokości: 0% wartości szkolenia.
Przepisz kod z obrazka:

E-mail adresata:

Treść wiadomości:

tel. (+48/71) 356 50 89-91 - szkolenia@otrek.com.pl
strony internetowe Wałbrzych www.hm.pl | gdzie kupić hosting www.hb.pl
Szkolenia Wrocław - Szkolenia menedżerskie Wrocław - Szkolenia handlowe Wrocław - pozycjonowanie Jelenia Góra
Mapa strony