Dla administracji publicznej

 

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych do 30 i powyżej 50 roku życia-aspekty psychologiczne.

 

Warsztaty budowania i podtrzymywania efektywnej relacji pomiędzy doradcą klienta indywidualnego a osobą bezrobotną

 

Realizacja projektów POWER przez Powiatowe Urzędy Pracy.

 

Ochrona danych osobowych w praktyce administracyjnej działania Powiatowego Urzędu Pracy. Nowe zadania administratora .Nowe obowiązki, nowe powołania i nowe zasady funkcjonowania  Administratorów Bezpieczeństwa Informacji w Powiatowych Urzędach Pracy.

 

Zasady kwalifikowalności, konkurencyjne podnoszenie wydatków i kontrola w projektach POWER.

 

Indywidualny Plan Działania w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz nowych aktów wykonawczych


Stosowanie jednolitego rzeczowego wykazu akt w bieżącej i archiwalnej obsłudze dokumentacji powiatowego urzędu pracy w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

 

Zamówienia publiczne w praktyce Powiatowego Urzędu Pracy

 

 Wykorzystanie środków Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach pomocy publicznej/ pomocy de minimis w projektach realizowanych przez Urzędy Pracy.

 

Normatywy kanceleryjno-archiwalne w praktyce

 

 

tel. (+48/71) 356 50 89-91 - szkolenia@otrek.com.pl
strony internetowe Wałbrzych www.hm.pl | gdzie kupić hosting www.hb.pl
Szkolenia Wrocław - Szkolenia menedżerskie Wrocław - Szkolenia handlowe Wrocław - pozycjonowanie Jelenia Góra
Mapa strony