Instrukcja Kancelaryjna i archiwalna w placówe samorządowej
Termin 2018-02-26 - 2018-02-27
Miejsce Centrum Konferencyjne Wrocławskiego Parku Przemysłowego, III Piętro
Fabryczna 10, 53-609 Wrocław
Cena 890 zł netto +23% VAT
Wykładowcy
archiwista, ekonomista, z ośmioletnim doświadczeniem w prowadzaniu szkoleń i warsztatów z archiwizacji, ze stosowania i tworzenia indywidualnych normatywów kancelaryjno - archiwalnych, prowadzenia kancelarii, sekretariatu w różnych jednostkach organizacyjnych: urzędy miast , gmin, starostwa, urzędy pracy, placówki oświatowe oraz fundacje. Prowadziła kontrole merytoryczne organizacji archiwów i poprawności stosowania przepisów prawa. Ponadto przeprowadza audyty archiwalne. W latach 2008 – 2015 przeprowadziła samodzielnie 1000 godzin szkoleń. Posiada Certyfikat Trenera 1-go i 2-go stopnia. Wykształcenie kierunkowe, poparte wewnętrznymi szkoleniami organizowanymi przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. W latach 2008-2010 pracownik Archiwum Państwowego w Szczecinie Oddział w (Płotach) Międzyzdrojach, od 2011r. Archiwista zakładowy w placówce samorządowej

Cel szkolenia:

 

Kompleksowy warsztat z zakresu obiegu dokumentacji w urzędzie od momentu wpływu pisma do momentu zniszczenia lub przekazania teczki aktowej.


Uczestnicy:


Jednostki samorządowe pod nadzorem archiwalnym (UM, UG, MOPS, SP, Biblioteki, Muzea).

 

Cena:

 

Opłata za szkolenie wynosi 890 PLN + 23% VAT i obejmuje udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne i piśmiennicze, przerwy kawowe, lunch oraz zaświadczenie.


Dla dwóch lub więcej osób zgłoszonych z firmy, upust w wysokości 5%.

 

Opiekun szkolenia:

 

Katarzyna Aleksandrowicz

tel./fax.: 71/ 356 50 89

email: szkolenia2@otrek.com.pl

 


Pobierz ofertę

I - KANCELARIA - BIUROWOŚĆ


• Odpowiedzialność prawna pracowników za wytwarzaną i przechowywaną dokumentację.
• System kancelaryjny - bezdziennikowy. Stosowanie jednolitego rzeczowego wykazu akt.
• Znaki sprawy. Zasady nadawania i kontynuacji.
• Tworzenie teczek, zbiorów dokumentacji:
• dokumentacja organizacyjna (min.: statut, regulamin organizacyjny, zarządzenia, rejestry, regulaminy);
• dokumentacja administracyjna (min.: karty drogowe, delegacje, arkusze inwentaryzacyjne, BHP, zamówienia);
• dokumentacja pracownicza (min.: teczki osobowe, listy płac, karty zarobkowe, karty zasiłkowe, wnioski urlopowe, upoważnienia);
• dokumentacja finansowa (min.: dowody księgowe, bilanse, rozliczenia z US);
• dokumentacja unijna (min.: projekty unijne);
• pozostała dokumentacja (min: kontrole, sprawozdawczość z działalności, zaświadczenia).
• Archiwizowanie dokumentacji i zasady jej przekazywania do Archiwum zakładowego. (kompletowanie dokumentacji, układanie pism, usuwanie brudnopisów, paginacja, teczki
z tektury bezkwasowej).
• Rozwiązanie stosunku pracy - protokolarne rozliczenie się pracownika z wytworzonej dokumentacji.


II - ARCHIWIZACJA

1. Archiwum zakładowe - organizacja i zadania. Obowiązki ciążące na każdym pracowniku i archiwiście.


• Kategorie archiwalne ich znaczenie i cel stosowania. Wartościowanie dokumentacji.
• Prowadzenie środków ewidencyjnych w archiwum zakładowym:
• spisy zdawczo-odbiorcze;
• wykazy spisów zdawczo-odbiorczych;
• rejestr wypożyczonych/udostępnionych teczek aktowych;
• Brakowanie (niszczenie dokumentacji) - protokoły niszczenia dokumentacji.
• Procedura postępowania w momencie likwidacji lub istotnych zmian organizacyjnych
w zakresie dokumentacji w archiwum zakładowym.
• Przekazywanie dokumentacji archiwalnej do właściwego Archiwum Państwowego.

 

Podczas realizacji warsztatów uczestnicy będą realizować praktyczne ćwiczenia z ww. zakresu poprzez wypełnianie formularzy odzwierciedlających poszczególne czynności kancelaryjno-archiwalne, z wykorzystaniem normatywów kancelaryjno -archiwalnych obowiązujących w Urzędzie.

 

 

Osoby zgłaszane:
Imię i Nazwisko:
Stanowisko:
Dane kontaktowe:
Nazwa firmy:

Adres:

Telefon:

E-mail:

Osoba do kontaktu:

Całkowity koszt szkolenia dla osoby/osób to zł netto +23% VAT.
Przyznano rabat w wysokości: 0% wartości szkolenia.
Przepisz kod z obrazka:

E-mail adresata:

Treść wiadomości:

tel. (+48/71) 356 50 89-91 - szkolenia@otrek.com.pl
strony internetowe Wałbrzych www.hm.pl | gdzie kupić hosting www.hb.pl
Szkolenia Wrocław - Szkolenia menedżerskie Wrocław - Szkolenia handlowe Wrocław - pozycjonowanie Jelenia Góra
Mapa strony