Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Termin 2018-02-12 - 2018-02-12
Miejsce Centrum Konferencyjne WPP
Wrocław, ul. Fabryczna 10
Cena 490 zł netto +23% VAT
Wykładowcy
ukończył Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa i Administracji. Od 1996 r. prowadzi szkolenia w zakresie: przekształceń własnościowych, prawa związkowego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, emerytur i rent, podatku dochodowego od osób fizycznych, zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników, świadczeń przedemerytalnych, Rad Pracowników.

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności prowadzenia spraw związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2018r.

 

Adresaci szkolenia:


Pracodawcy i osoby zarządzające w imieniu pracodawcy, służby kadrowe, finansowe
i socjalne, związki zawodowe, socjalni reprezentanci pracowników, przedstawiciele firm zajmujących się kadrową obsługą firm i outsourcingiem kadrowo-płacowym.

 

Czas trwania szkolenia:

 

Szkolenie obejmuje 1 dzień, tj. 7 h dydaktycznych i będzie zrealizowane w godzinach  9.00 - 15.15

 

Cena:


Opłata za szkolenie wynosi 490,00 PLN + 23% VAT i obejmuje udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne, przerwy kawowe, lunch oraz certyfikat.

 

 

Przy oświadczeniu, iż szkolenie finansowane jest ze środków publicznych, opłata bez podatku VAT.

 

 

Szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej, tj. dla pracowników jednej firmy. Warunki (cena, miejsce, czas, wymiar) do uzgodnienia.

 

 

Opiekun szkolenia:

Iwona Orkisz

tel./fax. 71/ 356 50 91

e mail: szkolenia@otrek.com.pl

 

                                                                               pobierz ofertę


PROGRAM SZKOLENIA:

 

1. Zmiany w przepisach ustawy o zfśs obowiązujące od 1 stycznia 2018r., a dotyczące podwyższenia wysokości niektórych odpisów na Fundusz oraz zwolnienia z obowiązku tworzenia Funduszu, niektórych pracodawców zatrudniających powyżej 20. do 50. pracowników.

2. Szczegółowe omówienie wszystkich dokumentów związanych z prowadzoną zakładową działalnością socjalną na przykładach opracowanych wzorów (propozycji), tj.:


1 Zarządzenie pracodawcy wprowadzające Regulamin (zmiany do Regulaminu) oraz powołujące Komisję Socjalną,
2 Regulamin Funduszu;
3 Załączniki do Regulaminu, tj.:

  • informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać, w danym roku z ulgowych świadczeń z Funduszu,
  • tabele wysokości dopłat do różnych form prowadzonej działalności (7 tabel ),
  • wniosek o przyznanie świadczenia z Funduszu z objaśnieniami dot. ustalania dochodów,od których zależy wysokość świadczenia, w tym dochodów z działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego, tzw. programu 500+ itp.
  • umowa pożyczki na cele mieszkaniowe z załącznikami,
  • plan dochodów i wydatków Funduszu (preliminarz) na poszczególne cele i rodzaje działalności na dany rok;

4 Pozostałe dokumenty nie stanowiące załącznika do Regulaminu, tj.:

  • założenia do planu dochodów i wydatków Funduszu,
  • arkusze kalkulacyjne ustalania planowanego i rzeczywistego (wykonanego) przeciętnego zatrudnienia dla celów naliczenia odpisów z objaśnieniami dot. metod wyliczania (3 metody statystyczne),
  • arkusze ustalania wysokości odpisu wg planowanego i rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w tym korekta naliczonego planowanego odpisu na koniec roku kalendarzowego,
  • karta ewidencyjna uprawnionego do korzystania z Funduszu,
  • umowa o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej przez dwóch i więcej pracodawców.

3. Omówienie pozostałych zagadnień związanych z Funduszem, a dotyczących m.in. :

1 świadczeń finansowanych z Funduszu, które po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. nie stanowią przychodu pracownika (np. dopłaty do imprez integracyjnych, wycieczek, pikników itp.) oraz zwolnionych z podatku - w tym najnowsze interpretacje Ministra Finansów i Dyrektorów Izb Skarbowych (wydane w imieniu Ministra Finansów) potwierdzające zwolnienie z podatku lub niewystąpienie u pracownika przychodu otrzymującego niektóre świadczenia;

2 skutków w zakresie oskładkowania składkami ZUS świadczeń finansowanych z Funduszu, a przyznanych niez-godnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, w świetle nasilonych ostatnio kontroli ZUS w tym zakresie oraz najnowsze (zmienione) stanowisko ZUS w zakresie finansowania niektórych świadczeń o powszechnej dostępności (np. imprezy i spotkania integracyjne, pikniki itp.)

3 współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi reprezentatywnymi i niereprezentatywnymi, w rozumieniu art. 24125a Kodeksu pracy (posiadającymi status zakładowej organizacji - w rozumieniu art. 251 ustawy o związkach zawodowych), oraz z reprezentantem załogi ( w przypadku braku związku ), w zakresie prowadzonej działalności socjalnej w zakładzie z uwzględnieniem ostatniej zmiany wprowadzonej do ustawy o zfśs od 1 stycznia 2017 r. ;

4 ochrony wynagrodzenia przy potrąceniach spłacanych rat pożyczek mieszkaniowych (potrącenia na wniosek pracownika), w świetle art. 91 ust. 2 pkt. 2 Kodeksu pracy;

5 administrowania środkami Funduszu a odpowiedzialności wykroczeniowej oraz finansowej pracodawcy.

 

4. Odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące pozostałych zagadnień nie wymienionych w programie.

 

 

Osoby zgłaszane:
Imię i Nazwisko:
Stanowisko:
Dane kontaktowe:
Nazwa firmy:

Adres:

Telefon:

E-mail:

Osoba do kontaktu:

Całkowity koszt szkolenia dla osoby/osób to zł netto +23% VAT.
Przyznano rabat w wysokości: 0% wartości szkolenia.
Przepisz kod z obrazka:

E-mail adresata:

Treść wiadomości:

tel. (+48/71) 356 50 89-91 - szkolenia@otrek.com.pl
strony internetowe Wałbrzych www.hm.pl | gdzie kupić hosting www.hb.pl
Szkolenia Wrocław - Szkolenia menedżerskie Wrocław - Szkolenia handlowe Wrocław - pozycjonowanie Jelenia Góra
Mapa strony