Zatrudnianie i powierzanie pracy zarobkowej cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2018 roku
Termin 2018-03-23 - 2018-03-23
Miejsce Centrum Konferencyjne WPP
ul.Fabryczna 10, 53-609 Wrocław
Cena 590 zł netto +23% VAT
Wykładowcy
Trener "OTREK", pracownik Państwowej Inspekcji Pracy w Opolu, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Uniwersytetu Opolskiego.Zajmuje się m.in. z zagadnieniami związanymi z prawną ochroną pracy, bezpieczeństwem i higieną pracy, czasem pracy i odpoczynku kierowców. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy, czasu pracy, czasu pracy kierowców oraz mobbingu.

 

Cel:

 

Głównym celem szkolenia jest zdobycie i poszerzenie wiedzy związanej
z zatrudnianiem i powierzaniem pracy zarobkowej cudzoziemcom (zarówno z UE, jak i spoza UE) zgodnie z przepisami unijnymi i znowelizowanym prawem polskim. Podczas szkolenia przedstawione zostaną ogólne zasady pobytu i warunki wjazdu obcokrajowców na terytorium RP. Omówiona zostanie problematyka zatrudnienia cudzoziemców z Ukrainy.

 

Adresaci:

 

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących w działach kadr i płac, właścicieli firm, jak i biur rachunkowych chcących zatrudnić cudzoziemców.

 

Korzyści:

 

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę, która pozwoli na odpowiednie postępowanie z cudzoziemcami zamierzającymi podjąć zatrudnienie bądź pracującymi na terytorium Polski.

 

Metodyka:

 

• indywidualne konsultacje,
• warsztaty,
• najczęstsze naruszenia, błędy,
• aktualne stanowiska, interpretacje, orzecznictwo

 

Cena:

 

Opłata za szkolenie wynosi 590, 00 PLN netto + 23 % VAT i obejmuje:

 • udział w szkoleniu - 6 godzin dydaktycznych,
 • materiały szkoleniowe,
 • materiały piśmiennicze,
 • przerwy kawowe, lunch
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia

 

Przy oświadczeniu, iż szkolenie finansowane jest ze środków publicznych, cena bez podatku VAT

 

 

Kontakt:

 

Katarzyna Aleksandrowicz

tel. 71/356 50 89

email:szkolenia2@otrek.com.pl

pobierz ofertę

1. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

 •  regulacje prawne zatrudniania obcokrajowców na terytorium RP na przestrzeni ostatniej dekady
 •  swoboda przepływu pracowników
 •  procedura zatrudniania cudzoziemców objętych i nieobjętych swobodą przepływu

2. ZMIANY w zatrudnianiu cudzoziemców

 •  definicji wykonywania pracy przez cudzoziemca - ZMIANY
 •  wynagrodzenia cudzoziemców - ZMIANY
 •  umowy cywilnoprawne/umowy o pracę cudzoziemców - ZMIANY

3. Zezwolenia na pracę - co się zmieni?

4. Oświadczenia i zezwolenia na pracę sezonową w 2018 roku - ZMIANY

 •  tryb wydania
 •  rodzaje działalności gospodarczej
 •  nowe dokumenty
 •  procedura zmiany i przedłużenia zezwolenia

5. Oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy po nowemu

 •  nowe zasady rejestracji i przedrejestracji
 •  nowe dokumenty

6. Zmiany w wykroczeniach

 •  NOWE wykroczenia dotyczące naruszania przepisów dotyczących cudzoziemców
 •  WYŻSZE kary za nielegalne powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom

7. Zatrudnianie Polaków za granicą

 •  delegacja a oddelegowanie
 •  stałe zatrudnienie za granicą

8. Obowiązki pracodawcy wobec instytucji prawnych


9. Integracja i zapobieganie dyskryminacji obcokrajowców w organizacji

 

 

 

Osoby zgłaszane:
Imię i Nazwisko:
Stanowisko:
Dane kontaktowe:
Nazwa firmy:

Adres:

Telefon:

E-mail:

Osoba do kontaktu:

Całkowity koszt szkolenia dla osoby/osób to zł netto +23% VAT.
Przyznano rabat w wysokości: 0% wartości szkolenia.
Przepisz kod z obrazka:

E-mail adresata:

Treść wiadomości:

tel. (+48/71) 356 50 89-91 - szkolenia@otrek.com.pl
strony internetowe Wałbrzych www.hm.pl | gdzie kupić hosting www.hb.pl
Szkolenia Wrocław - Szkolenia menedżerskie Wrocław - Szkolenia handlowe Wrocław - pozycjonowanie Jelenia Góra
Mapa strony