Czas pracy kierowców 2018
Termin
Miejsce Centrum Konferencyjne WPP
ul.Fabryczna 10 Wrocław
Cena 590 zł netto +23% VAT
Wykładowcy
Trener "OTREK", pracownik Państwowej Inspekcji Pracy w Opolu, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Uniwersytetu Opolskiego.Zajmuje się m.in. z zagadnieniami związanymi z prawną ochroną pracy, bezpieczeństwem i higieną pracy, czasem pracy i odpoczynku kierowców. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy, czasu pracy, czasu pracy kierowców oraz mobbingu.

Cel:

 

Przedstawienie i wyjaśnienie zagadnień związanych z czasem pracy pracowników oraz zasad stosowanych przy czasie pracy i odpoczynku kierowców w transporcie drogowym w oparciu o obowiązujące unormowania w stosowanych przez ITD oraz PIP.

Omówienie korzyści i zagrożeń wynikających z wyboru poszczególnych zasad rozliczania się kierowcami z przykładami dobrych i złych praktyk.

 

Adresaci szkolenia:

 

 • właściciele firm, przedsiębiorcy prowadzący działalność związaną
  z transportem,
 • osoby z działów księgowych i kadr rozliczające pracę pracowników lub kierowców.
 • specjaliści wykonujący zadania związane z transportem towarów i osób.

 

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • nabycie wiedzy w zakresie aktualnych przepisów prawa dotyczących czasu pracy pracowników i kierowców,
 • zdobycie umiejętności stosowania aktualnych przepisów prawa w praktyce,
 • poznanie zasad kontroli inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy oraz Inspekcji Transportu Drogowego.


Metodyka:

 

 • wykład wspierany prezentacją PowerPoint,
 • ćwiczenia praktyczne na przykładach,
 • studia przypadków,
 • zadania indywidualne i grupowe,
 • dyskusje moderowane.

 

Czas trwania szkolenia:

 

Szkolenie trwa jeden dzień, tj. 7 godzin dydaktycznych

 

Cena:

Opłata za szkolenie wynosi 590, 00 PLN + 23% VAT i obejmuje udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne piśmiennicze, przerwy kawowe oraz zaświadczenie.

 

Kontakt:

KATARZYNA  ALEKSANDROWICZ

tel. 71/ 356 50 89

szkolenia2@otrek.com.pl

 

pobierz ofertę:


1. Czas pracy kierowców

 •  metody planowania czasu pracy kierowcom
 •  zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy dla kierowców
 •  ograniczenia pracy w nadgodzinach i w nocy dla kierowców
 •  kierowcy małych samochodów osobowych (tzw. szoferzy)

2. Czas prowadzenia pojazdu, przerwy i odpoczynki

 •  ograniczenia czasu prowadzenia pojazdów w różnych rodzajach przewozów
 •  relacje między przerwami w jeździe i przerwami w czasie pracy
 •  odstąpienia od przepisów i zasady ich dokumentowania
 •  dobór rodzaju odpoczynku w zależności od rodzaju transportu
 •  najkorzystniejsze sposoby organizacji przewozów w załogach

3. Dokumentowanie czasu pracy kierowców

 • rozkład czasu pracy dla kierowcy przewożącego rzeczy, przewożącego osoby i dla kierowcy autobusu miejskiego
 • zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu zgodne z wymogami UE
 • karty drogowe i ich znaczenie w praktyce 
 • oświadczenia o dodatkowym zatrudnieniu - nie dla wszystkich kierowców

4. Czas pracy

 •  pojęcie czasu pracy kierowców
 •  systemy i rozkłady czasów pracy kierowców,
 •  ewidencja czasu pracy w kontekście rozliczania czasu pracy

5. Podróż służbowa

 •  rozliczanie podróży służbowych w Polsce
 •  delegacje zagraniczne
 •  metody naliczania i rozliczania delegacji
 •  znaczenie wyroku z dnia 12 czerwca 2014 r. II PZP 1/14 oraz wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 listopada 2016 r. K 11/15 - Nowość

6. Kontrola czasu pracy przez ITD i PIP

 • zasady i różnice pomiędzy kontrolą czasu pracy kierowców dokonywaną przez ITD oraz PIP
 • pojęcie kierowcy dla PIP i dla ITD.
 • najczęstszy zakres kontroli ITD oraz PIP
 • sankcje grożące za naruszenia przepisów o czasie pracy kierowców
 • strategia kontrolna w zakresie czasu pracy kierowców - zasady współpracy PIP i ITD.


Osoby zgłaszane:
Imię i Nazwisko:
Stanowisko:
Dane kontaktowe:
Nazwa firmy:

Adres:

Telefon:

E-mail:

Osoba do kontaktu:

Całkowity koszt szkolenia dla osoby/osób to zł netto +23% VAT.
Przyznano rabat w wysokości: 0% wartości szkolenia.
Przepisz kod z obrazka:

E-mail adresata:

Treść wiadomości:

tel. (+48/71) 356 50 89-91 - szkolenia@otrek.com.pl
strony internetowe Wałbrzych www.hm.pl | gdzie kupić hosting www.hb.pl
Szkolenia Wrocław - Szkolenia menedżerskie Wrocław - Szkolenia handlowe Wrocław - pozycjonowanie Jelenia Góra
Mapa strony