Obsługa programu PŁATNIK - warsztaty komputerowe
Termin
Miejsce Centrum Konferencyjne Wrocławskiego Parku Przemysłowego, III piętro, sala Cynowa
ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław
Cena 520 zł netto +23% VAT
Wykładowcy

 

Grupa docelowa:


Zapraszamy osoby zajmujące się naliczaniem i rozliczaniem wynagrodzeń w firmach/instytucjach; osoby chcące zapoznać się z nową wersją programu PŁATNIK.

 

 

Metologia:


Szkolenie prowadzone jest w formie praktycznych warsztatów, każdy uczestnik pracuje indywidualnie przy komputerze.

 

 

Liczba osób jest ograniczona do 15

 

 

Czas trwania:

 

Szkolenie obejmuje 7 godzin dydaktycznych i realizowane jest w godz. 9.00 - 15.15

 

 

Cena:

 

Opłata za szkolenie wynosi 520, 00 PLN + 23% VAT i obejmuje : udział
w szkoleniu materiały dydaktyczne, piśmiennicze, lunch, przerwy kawowe oraz zaświadczenie.

 

Dla podmiotów realizujących szkolenie ze środków publicznych opłata bez podatku VAT

 

Kontakt:

 

Katarzyna Aleksandorwicz

tel. 71/356-50-89

e-mail:szkolenia2@otrek.com.pl

Pobierz ofertę

I. Instalacja Programu 10.01.00


II. Pobranie danych płatnika i ubezpieczonych z ZUS oraz szczegółowe omówienie:

 

 • komponenty programu Płatnik,
 • kartoteka Płatnika,
 • kartoteka ubezpieczonego.


III. Tworzenie dokumentów ubezpieczeniowych:

 

 • tworzenie dokumentów zgłoszeniowych,
 • tworzenie dokumentów rozliczeniowych,
 • przygotowanie dokumentów do wysyłki,
 • pobieranie i potwierdzenie wysyłki.


IV. Korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych w celu wyeliminowania błędów podanych przez ZUS.


V. Tworzenie informacji dla osoby ubezpieczonej (likwidacja funkcji tworzenia ZUS RMUA), związane z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2013 r.:

 

 • tworzenie informacji miesięcznej,
 • tworzenie informacji rocznej.


VI. Omówienie nowych ułatwień w programie Płatnik, w tym m. in.:

 

 • automatyczne tworzenie wyrejestrowania członków rodziny ZUS ZCNA, w przypadku wyrejestrowania (ZUS ZWUA) osoby ubezpieczonej lub płatnika składek ZUS ZWPA, za zgodą użytkownika programu Płatnik,
 • automatyczne wybieranie członków rodziny, którzy ukończyli 26 rok życia wraz z możliwością utworzenia dla nich dokumentów wyrejestrowujących,
 • wymuszanie korekty raportów ZUS RCA, w przypadku zmiany stopy procentowej na ZUS DRA - dotychczasowa procedura wymuszała ręczną korektę co było przyczyną wielu błędów,
 • przekazywanie tylko pozycji zmienionych w kompletach korygowanych, a nie wszystkich,
 • warunkowe przekazanie do ZUS dokumentów, np. z błędami, w celu zachowania terminów.


VII. Wprowadzenie w programie wersji 10.01.001 nowych mechanizmów wysyłania dokumentów ubezpieczeniowych:

 

 • blokowanie w określonych sytuacjach wysyłki dokumentów do ZUS,
 • umożliwienie oznaczenia kolejności przetworzenia dokumentów wyrejestrowania ZUS ZWUA i zgłoszeń ZUS ZUA/ZUS ZZA w sytuacji, gdy dokumenty te zostały przygotowane do celów zmiany okresu podlegania lub rodzajów ubezpieczeń,
 • dodanie funkcjonalności blokowania przekazywania do ZUS dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych w tej samej przesyłce.


VIII. Ćwiczenia.

Osoby zgłaszane:
Imię i Nazwisko:
Stanowisko:
Dane kontaktowe:
Nazwa firmy:

Adres:

Telefon:

E-mail:

Osoba do kontaktu:

Całkowity koszt szkolenia dla osoby/osób to zł netto +23% VAT.
Przyznano rabat w wysokości: 0% wartości szkolenia.
Przepisz kod z obrazka:

E-mail adresata:

Treść wiadomości:

tel. (+48/71) 356 50 89-91 - szkolenia@otrek.com.pl
strony internetowe Wałbrzych www.hm.pl | gdzie kupić hosting www.hb.pl
Szkolenia Wrocław - Szkolenia menedżerskie Wrocław - Szkolenia handlowe Wrocław - pozycjonowanie Jelenia Góra
Mapa strony