Trening menedżerski - doskonalenie umiejętności menedżerskich
Termin
Miejsce Centrum Konferencyjne WPP
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10 - III pietro
Cena 1200 zł netto +23% VAT
Wykładowcy
stały trener „OTREK”-u, psycholog, specjalizuje się w szkoleniach prowadzonych technikami aktywnymi (m.in. NLP). Prowadzi szkolenia z zakresu miękkiego obszaru zarządzania tj. pracy zespołowej,komunikacji, motywowania pracowników, ocen pracowniczych, walki ze stresem, wypalenia zawodowego a także technik sprzedaży,negocjacji i obsługi klienta.

Cel szkolenia:

 

Celem treningu jest rozwój miękkich i interpersonalnych kompetencji menedżerskich.

 

Dzięki udziałowi w treningu, uczestnicy:

 • zapoznają się z aktualnymi wymaganiami psychologicznymi stawianymi szefom, w szczególności z kompetencjami interpersonalnymi,
 • przećwiczą umiejętność precyzyjnego przekazywania zadań i określą źródła możliwych nieporozumień,
 • poznają zasady wyznaczania celów dla zespołu i poszczególnych pracowników, 
 •  zapoznają się z zasadami efektywnej komunikacji z zespołem,
 • przećwiczą interpersonalne umiejętności przydatne w rozwiązywaniu konfliktów.
 • przećwiczą praktyczne umiejętności asertywne.

 

Czas trwanie szkolenia:

 

Szkolenie obejmuje 14 godzin dydaktycznych i realizowane będzie w ciągu 2 dni w godzinach od 900 do 1500.

 

Cena:


Opłata za szkolenie, w wakacyjnej promocji,  wynosi 1.200, 00 PLN + 23% VAT i obejmuje:

 

 • udział w szkoleniu,
 • przerwy kawowe + lunch
 • materiały dydaktyczne i piśmiennicze,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

  Dla dwóch lub więcej osób z jednej firmy - upust 5%

 

 

Opiekun szkolenia:

IWONA ORKISZ
tel. 071/ 356 50 91 
szkolenia@otrek.com.pl

 

pobierz ofertę:

 

1. Koło funkcji menedżerskich:

 • bazowe kompetencje menedżerskie - komunikacja, ustalanie celów, planowanie, koordynacja, kontrola i ocena pracy, niezbędne do efektywnego wypełniania zadań szefowskich.

2. Życie szefa między młotem i kowadłem - stres i koszty dylematów szefowskich:

 • spójność postawy menedżerskiej,
 • identyfikacja z firmą,
 • modelowanie zachowań pracowników.

3. Lider zadaniowy i emocjonalny:

 • zadania i funkcje lidera zadaniowego,
 • zadania i funkcje lidera emocjonalnego.

4. Cztery postawy szefa wobec zespołu:

 • czego oczekują członkowie zespołu od swojego szefa?
 • dopasowanie zachowania i postawy do sytuacji,
 • sposoby budowania odpowiedniej postawy i wizerunku szefa.

5. Szef w roli „gwiazdy" - budowanie autorytetu przełożonego:

 • jak określać wartości i zasady współpracy z podwładnymi?
 • ekspoze szefa - wystąpienie programowe lidera jako narzędzie ustalania zasad współpracy z podwładnymi,
 • warsztat przygotowania i przeprowadzenia publicznej prezentacji zasad współpracy.

6. Szef w roli „lidera" - motywowanie i angażowanie:

 • jak mówić do swojego zespołu by zachęcać i motywować do działania?
 • zasady konstruowania czytelnych wypowiedzi,
 • precyzyjne przekazywanie informacji na zebraniach i spotkaniach (krótkie i treściwe wyrażanie myśli).

7. Szef w roli „współpracownika" - rozmowa z podwładnym:

 • rozmowa z pracownikiem -budowanie dialogu i rozumienie emocji drugiej strony,
 • słuchanie, wzmacnianie i rozumienie emocji drugiej strony.

8. Szef w roli „kontrolera" - ocena, chwalenie i dyscyplinowanie pracowników:

 • zasady chwalenia podwładnych,
 • prowadzenie rozmowy dyscyplinującej.

9. Zaczynaj z wizją końca - zasady stawiania celów i przekazywania poleceń podwładnym?

 • RUMAK (SMART)- reguły formułowania celów,
 • zasady formułowania celów a skuteczność działania

10. Podejmowanie decyzji:

 • jak dopasować styl podejmowania decyzji do sytuacji i zespołu?
 • jak podejmować decyzje, by zrealizować zadania i angażować zespół?

11. Etapy budowania zespołu:

 • forming,
 • storming,
 • norming,
 • performing,
 • cechy charakterystyczne poszczególnych faz,
 • stosunek zespołu do szefa w poszczególnych fazach,
 • jak powinien działać lider?

12. Role grupowe:

 • role grupowe - typowe zachowania ludzi w zespole,
 • diagnoza ról pełnionych w zespole - koncepcja M. Belbina.

 

Osoby zgłaszane:
Imię i Nazwisko:
Stanowisko:
Dane kontaktowe:
Nazwa firmy:

Adres:

Telefon:

E-mail:

Osoba do kontaktu:

Całkowity koszt szkolenia dla osoby/osób to zł netto +23% VAT.
Przyznano rabat w wysokości: 0% wartości szkolenia.
Przepisz kod z obrazka:

E-mail adresata:

Treść wiadomości:

tel. (+48/71) 356 50 89-91 - szkolenia@otrek.com.pl
strony internetowe Wałbrzych www.hm.pl | gdzie kupić hosting www.hb.pl
Szkolenia Wrocław - Szkolenia menedżerskie Wrocław - Szkolenia handlowe Wrocław - pozycjonowanie Jelenia Góra
Mapa strony