Jak skutecznie stworzyć i zaprezentować aplikację PowerPoint - case study
Termin
Miejsce Centrum Konferencyjne WPP
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10 - III piętro
Cena 1100 zł netto +23% VAT
Wykładowcy

 

Szkolenie podzielone jest na dwie części: pierwsza dotyczy przygotowania prezentacji biznesowej w programie MS PowerPoint zaś druga - jej przeprowadzenia. Uczestnicy szkolenia  uczą się jak minimalizować tremę,  jak zachowywać się odpowiednio do miejsca, charakteru prezentacji i oczekiwań publiczności. Ponadto program szkolenia autoprezentacja przewiduje naukę komponowania przemówień, skupiania i utrzymywania na sobie uwagi słuchaczy. Ważne są takie zagadnienia jak: mowa ciała, modulowanie głosu, stosowanie chwytów retorycznych, efektowne i efektywne zakończenia.

 

Adresaci szkolenia:


Szkolenia adresowane jest do osób, które w związku ze swoimi zadaniami służbowymi komunikują się z podwładnymi, współpracownikami i klientami dokonując prezentacji i wystąpień publicznych, a także chcą poznać tajniki profesjonalnej prezentacji.

 

Cele szkolenia:

 • poznanie zasad efektywności przekazów informacyjnych i motywacyjnych
 • wzbogacenie warsztatu metodycznego i technicznego tworzenia prezentacji
 • poznanie własnego sposobu argumentacji, wyznaczenie drogi pracy nad własnym sposobem argumentacji
 • ćwiczenie skuteczniejszych niż dotąd sposobów prowadzenia dyskusji z publicznością
 • zdobycie umiejętności oddziaływanie na emocje i intelekt słuchaczy
 • lepsze rozumienie praw rządzących kreowaniem własnego wizerunku.

 

Forma i metodyka prowadzenia szkolenia:

 

Szkolenie ma formę wykładowo - warsztatową. Pierwszego dnia uczestnicy tworzą na komuterach profesjonalną prezentację w MS PowerPoint,  drugiego dnia, uczą się jak skutecznie zaprezentować ją przed audytorium.  Podczas szkolenia uczestnicy będą pracować indywidualnie i w małych grupach, uczestniczyć w symulacjach prezentacji oraz przygotowywać i prezentować własne wystąpienia.

 

Korzyści dla uczestników:

 • umiejętność prawidłowego korzystania z motywów i szablonów oraz wzorców i układu prezentacji,
 • poznanie praktycznych wskazówk istotnych dla pracy prezentera i twórcy prezentacji,
 • wzrost efektywności przekazywanych treści w wystąpieniach publicznychrozwinięcie potencjału dobrego mówcy
 • wzrost umiejętności wzbudzania zainteresowania audytorium i uzyskania dobrego kontaktu z grupą
 • umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
 • poprawa wizerunku firmy na rynku, wśród potencjalnych Klientów.


Czas trwanie szkolenia:


Szkolenie obejmuje 16 godzin dydaktycznych i realizowane będzie w ciągu 2 dni w godzinach od 9.00 do 16.00.


Cena:


Opłata za szkolenie wynosi 1 100,00PLN + 23% VAT i obejmuje: udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne i pismienmnicze, przerwy kawowe, lunch oraz zaświadczenie.


Kontakt:


Iwona Orkisz
tel. 071/ 356 50 91

szkolenia@otrek.com.pl

 

pobierz ofertę

 

Dzień 1

 

1. Efektywne wykorzystanie interfejsu użytkownika programu Microsoft® PowerPoint® 2010


• Wstążka, karty wstążki, pasek narzędzi Szybki dostęp - wykorzystanie i konfiguracja
• Korzystanie ze wstążki za pomocą klawiatury i skróty klawiaturowe
• Personalizowanie zaawansowanych opcji uzytkownika
• Prawidłowe wykorzystanie widoków
• Style i motywy pakietu Office
• Galerie i podgląd na żywo

2. Prawidłowe wykorzystanie szablonów, motywów, wzorców i układów slajdu


• Stosowanie motywów, budowa motywu, tworzenie własnego motywu
• Modyfikowanie motywu: dostosowywanie kolorów, czcionek i efektów motywu
• Zmienianie tła slajdu, używanie obrazu lub tekstury jako tła slajdu
• Wzorzec slajdów, widok wzorca slajdu
• Układ slajdu, zastosowania i tworzenie układów niestandardowych
• Szablony prezentacji - tworzenie i wykorzystanie
• Zachowanie czytelności wizualnej - dobór czytelnych kolorów i krojów czcionek
Tworzenie zawartości prezentacji


3. Wstawianie grafiki do prezentacji - obrazy i kształty


• Podstawowe pojęcia grafiki komputerowej
• Wstawianie obrazów, album fotograficzny
• Formatowanie obrazów -narzędzia obrazów
• Kadrowanie i kompresja obrazów (zdjęć)
• Tworzenie własnych elementów graficznych - kształty
• Formatowanie kształtów , Narzędzia do rysowania

4. Wzbogacanie przekazu wizualnego za pomocą grafik SmartArt (prezentowanie schematów organizacyjnych, ilustrowanie procesów lub relacji)


• Typy grafik SmartArt - właściwe dobieranie grafik
• Tworzenie grafiki SmartArt, dodawanie tekstu do grafiki
• Konwertowanie listy wypunktowanej na grafikę
• Wykonywanie operacji na tekście i kształtach
• Style grafiki SmartArt, zmienianie kolorów i efektów

5. Tworzenie wykresów Microsoft Excel w programie PowerPoint


• Tworzenie i edycja wykresów
• Narzędzia wykresów - formatowanie elementów wykresu
• Wstawianie wykresów Microsoft Excel w różnych trybach - obraz, łączenie i osadzanie wykresów, opcje wklejania
• Zmienianie wyglądu wykresu - kolory i motywy
• Wykresy złożone i dwuosiowe, wykresy niestandardowe, szablony wykresów
• Przykładowe sztuczki i triki, np.: wykres zegarowy/prędkościomierz, termometr, wykres typu „warterfall"
• Wykorzystanie formatowania warunkowego i wykresów przebiegu w czasie w prezentacjach

6. Tworzenie dynamicznych i multimedialnych prezentacji


• Przejścia i animacje
• Techniki zaawansowane: animacja niestandardowa, chronometraż
• Wstawianie dźwięku
• Wstawianie filmów
• Hiperłącza i przyciski akcji
Wygłaszanie profesjonalnych prezentacji


7. Metodologia przygotowywania skutecznych prezentacji


• Cel, adresaci, zawartość i metoda prezentacji
• Zasady tworzenia, przygotowania i wygłaszania prezentacji
• Struktura prezentacji
• Tworzenie i wczytywanie konspektu prezentacji
• Różnicowanie
• Wskazówki dla prelegentów
• Najczęstsze i najbardziej rażące błędy w tworzeniu prezentacji
• Scenariusze wykorzystania PowerPoint i wynikające z nich wskazówki
• Prezentacje wygłaszane „na żywo", wystąpienia publiczne
• Prezentacje odtwarzane automatycznie („kiosk informacyjny")
• Prezentacje przez internet
• Prawidłowe stosowanie różnorodnych środkówprzekazu w prezentacji w celu utrzymania uwagi słuchaczy


8. Przygotowanie prezentacji do wygłoszenia


• Przygotowanie pokazu slajdów
• Wybór slajdów do prezentacji: ukrywanie slajdów, pokaz niestandardowy
• Drukowanie materiałów informacyjnych dla słuchaczy
• Zapis slajdów jako plików graficznych lub jako pdf
• Zapis prezentacji w formacie Microsoft Word
• Widok prezentera
• Wykorzystanie notatek
• Wykorzystanie motywów do tworzenie materiałów towarzyszących prezentacji w formatach Word i Excel

 

Dzień 2

 

1. Otwarcie szkolenia:

 

 • zapoznanie i integracja grupy uczestników i trenerów
 • zaprezentowanie celów i programu szkolenia (doprecyzowanie oczekiwań uczestników)
 • próbka prezentacji - zebrane materiału wyjściowego (dla tematu wizerunek prezentera) i porównawczego (dla monitorowania postępów uczestników).

2. Wizerunek skutecznego prezentera

 

 • problem tzw. „pierwszego wrażenia"
 • elementy składowe wizerunku osoby występującej publicznie
 • budowanie kontaktu z odbiorcami na wstępnym etapie wystąpienia publicznego.

3. Właściwa struktura i treść prezentacji:

 

 • jak zbudować dobrą strukturę prezentacji?
 • temat i cele prezentacji - umiejętność właściwego formułowania zadania prezentacyjnego
 • właściwa struktura prezentacji - poszczególne etapy prezentacji - ich funkcje
 • i charakter.

4. Sztuka pozytywnego otwarcia:

 

 • zawieranie kontraktu ze słuchaczami jako metoda minimalizacji potencjalnych zakłóceń i zachowań trudnych
 •  technika „obramowania" - ramy czasu, tematu, zasad i konsekwencji

5. Sztuka dopasowania - jak rozpoznać specyfikę i potrzeby odbiorców mojego wystąpienia:

 

 • umiejętność dopasowania przekazu dla odbiorców z różnymi systemami reprezentacji i metaprogramami (sposobami odbioru, przyswajania i segregowania informacji)
 • tajemnice ludzkiego umysłu - różni ludzie, różne sposoby reprezentowania, przyjmowania i przekazywanych treści w umysłach odbiorców

6.Twój stres i trema jako naturalna część wystąpień publicznych:

 

 • rozpoznanie indywidualnych źródeł stresu - jak to robisz , że... stresujesz się przed prezentacją?
 • tzw. przekonania i założenia - czyli sprawdzone techniki wprowadzenia siebie w stres przed wystąpieniem publicznym
 • wybrane metody radzenia sobie ze stresem w warunkach wystąpienia publicznego.

7. Trudne sytuacje podczas wystąpień publicznych - analiza przypadków
z praktyki uczestników szkolenia:

 

 • tzw. trudni słuchacze - uczestnicy na podstawie własnych doświadczeń formułują typologie trudnych słuchaczy - w trakcie sesji rozważane są różne sposoby radzenia sobie z poszczególnymi typami zachowań
 • sposoby: kontrolowanie dyskusji, generowania i wygaszania pytań i zastrzeżeń.

10. Język i głos podczas wystąpień publicznych:

 

 • dopasowanie językowe - sztuka mówienie językiem Klienta/słuchacza
 • proste metody poprawy emisji i artykulacji.

12. Podsumowanie i zakończenie:

 

 • zintegrowany całościowy model doświadczenia w zakresie wystąpień publicznych (tzw. model R.Diltsa)
 • kluczowe umiejętności osoby występującej publicznie

 

 

Osoby zgłaszane:
Imię i Nazwisko:
Stanowisko:
Dane kontaktowe:
Nazwa firmy:

Adres:

Telefon:

E-mail:

Osoba do kontaktu:

Całkowity koszt szkolenia dla osoby/osób to zł netto +23% VAT.
Przyznano rabat w wysokości: 0% wartości szkolenia.
Przepisz kod z obrazka:

E-mail adresata:

Treść wiadomości:

tel. (+48/71) 356 50 89-91 - szkolenia@otrek.com.pl
strony internetowe Wałbrzych www.hm.pl | gdzie kupić hosting www.hb.pl
Szkolenia Wrocław - Szkolenia menedżerskie Wrocław - Szkolenia handlowe Wrocław - pozycjonowanie Jelenia Góra
Mapa strony