Postępowania Ofertowe

 

10 lipca 2017r. - zapytanie ofertowe

 

OTREK Training and Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty dot zatrudnienia doradcy zawodowego w celu przeprowadzenia doradztwa zawodowego indywidualnego  i grupowego dla uczestników projektu „Wszyscy chcemy pracować" RPOP.07.02.00-16-0064/16

więcej >>>

 

12 maja 2017r. - zapytanie ofertowe

 

OTREK Training and Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty dot  wynajmu sal  i usługi gastronomicznej ( przerwy kawowe + obiad ) dla uczestnikw  Projektu „Usługa realizacji szkoleń dla pracowników administracyjnych ochrony zdrowia w ramach projektu pn: „KOMPETENTNI PRACOWNICY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA" nr WND-POWR.05.02.00-00-019/16

więcej >>>

 

27 kwietnia 2017r. - zapytanie ofertowe

 

OTREK Training and Consulting Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności, którego przedmiotem jest: „Usługa realizacji szkoleń dla pracowników administracyjnych ochrony zdrowia w ramach projektu pn: „KOMPETENTNI PRACOWNICY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA" realizowanego w ramach konkursu POWR.05.02.00-IP.05-00-007/16, (projekt nr WND-POWR.05.02.00-00-019/16), Oś priorytetowa V wsparcie obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

więcej >>>

09 stycznia 2017r. - wybór podwykonawcy

 

Zarząd OTREK Training and Consulting Sp. z o.o. we Wrocławiu informuje, że w wyniku postępowania ofertowego na wynajem sal szkoleniowych  i usługi gastronomicznej ( przerwy kawowe + obiad ) dla uczestniczek Projektu „AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZYCH KOBIET" nr projektu WND-RPDS.08.03.00-02-0054/16 została wybrana firma Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne „DOZAMEL" Sp. z o.o. Centrum Konferencyjne WPP, ul. Fabryczna 10; 53-609 Wrocław

więcej >>>

 

09 stycznia 2017r. - wybór podwykonawcy

 

Zarząd OTREK Training and Consulting Sp. z o.o. we Wrocławiu informuje, że w wyniku postępowania ofertowego na usługi noclegowe i usługi gastronomiczne ( kolacja ) dla uczestniczek Projektu „AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZYCH KOBIET" nr projektu WND-RPDS.08.03.00-02-0054/16 został wybrany Hotel Campanile Wrocław Stare Miasto, ul. Jagiełly 7; 50-201 Wrocław

więcej >>>

 

02 stycznia 2017r. - zapytanie ofertowe

 

OTREK Training and Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty dot  wynajmu sal  i usługi gastronomicznej ( przerwy kawowe + obiad ) dla uczestniczek Projektu „AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZYCH KOBIET" nr projektu WND-RPDS.08.03.00-02-0054/16

więcej >>>

 

02 stycznia 2017r. - zapytanie ofertowe

 

OTREK Training and Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na usługi noclegowe i usługi gastronomiczne ( kolacja ) dla uczestniczek Projektu „AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZYCH KOBIET" nr projektu WND-RPDS.08.03.00-02-0054/16

więcej >>>

17 czerwca 2013r. - zapytanie ofertowe

 

„OTREK” Europejskie Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie i wykonanie egzaminów TELC z zakresu języka angielskiego i języka niemieckiego dla pracowników Track Tec Koltram Sp. z o. z siedzibą w Zawadzkiem, ul. Lubliniecka 6 w ramach Projektu „Nowoczesne zarządzanie firmą i zarządzanie wiekiem szansą na rozwój Spółki KolTram i jej pracowników” nr projektu w KSI: POKL.08.01.01-16-020/11

więcej >>>

29 listopada 2012r. - zapytanie ofertowe

 

„OTREK” Europejskie Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie i wykonanie materiałów szkoleniowych do Projektu „Nowoczesne zarządzanie firmą i zarządzanie wiekiem szansą na rozwój Spółki KolTram i jej pracowników” nr projektu w KSI: POKL.08.01.01-16-020/11

więcej >>>

17 lipca 2012r - wybór podwykonawcy

 

Zarząd "OTREK" Europejskie Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. we Wroclawiu informuje, że w wyniku postępowania ofertowego na przygotowanie i wykonanie materiałów szkoleniowych do Projektu „Nowoczesne zarządzanie firmą i zarządzanie wiekiem szansą na rozwój Spółki KolTram i jej pracowników” nr projektu w KSI: POKL.08.01.01-16-020/11 została wybrana firma K & K Studio Katarzyna Kwiatkowska z Wrocławia.

więcej >>>

02 lipca 2012r. - wybór podwykonawcy

 

„OTREK” Europejskie Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie i wykonanie materiałów szkoleniowych do Projektu „Nowoczesne zarządzanie firmą i zarządzanie wiekiem szansą na rozwój Spółki KolTram i jej pracowników” nr projektu w KSI: POKL.08.01.01-16-020/11

więcej >>>

07 marca 2011r. - wybór podwykonawcy

 

Zarząd "OTREK" Europejskie Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.e Wroclawiu informuje, że w wyniku postępowania ofertowego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów MS Project  Professional 2010 w ramach Projektu „Doskonalenie strategicznych kompetencji pracowników w grupie kapitałowej Sygnity S.A.” , nr Projektu WND-POKL.02.01.01.-00-267/09 została wybrana firma OMEC Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu.

więcej >>>

01 marca 2011r. -  wybór dostawcy

 

Zarzad "OTREK" Europejskie Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. we Wroclawiu informuje, że w wyniku postępowania ofertowego na dostawę sprzętu informatycznego i dydaktycznego wraz z oprogramowaniem do realizacji projektów szkoleniowych dla firm „HAWE” i „SYGNITY” została wybrana firma VOBIS S.A.

więcej >>>

 

15 lutego 2011r. - zapytanie ofertowe

 

„OTREK” Europejskie Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wroclaw, zwany dalej Zamawiajacym zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów MS Project  Professional 2010 w ramach Projektu „Doskonalenie strategicznych kompetencji pracowników w grupie kapitałowej Sygnity S.A.” , nr Projektu WND-POKL.02.01.01.-00-267/09

więcej >>>

10 lutego 2011r. - zapytanie ofertowe

 

„OTREK” Europejskie Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu informatycznego i dydaktycznego wraz z oprogramowaniem do realizacji projektów szkoleniowych dla firm „HAWE” i „SYGNITY”.

więcej >>>

tel. (+48/71) 356 50 89-91 - szkolenia@otrek.com.pl
strony internetowe Wałbrzych www.hm.pl | gdzie kupić hosting www.hb.pl
Szkolenia Wrocław - Szkolenia menedżerskie Wrocław - Szkolenia handlowe Wrocław - pozycjonowanie Jelenia Góra
Mapa strony