ZAPYTAJ O SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Szkolenia zamknięte (in company) prowadzimy w oparciu o każdorazowo opracowywany program szkolenia dla klienta. Nie stosujemy programów standardowych. Każdy program odzwierciedla nie tylko specyfikę firmy, ale także doświadczenia i wiedzę przyszłych uczestników. Obserwujemy, że w ostatnich latach liczba szkoleń zamkniętych znacznie wzrosła.

 

Po zrealizowanych szkoleniach zamkniętych sporządzamy raporty końcowe. Zawierają on dwa podstawowe elementy. Pierwszym jest podsumowanie efektów szkolenia. Daje to Klientowi pełen obraz korzyści, jakie odniósł poprzez współpracę z firmą „OTREK". Następnym punktem raportu są sugestie i rekomendacje co do dalszego kierunku i obszarów rozwoju, jakie są niezbędne, aby określić zakres działań, który może mieć wpływ na efektywną pracę kadry w przyszłości.

 

Proces realizacji szkoleń zamkniętych

 

IDENTYFIKACJA POTRZEB I OCZEKIWAŃ KLIENTA
Poznajemy firmę i specyfikę jej działania, zdobywamy niezbędne informacje o uczestnikach szkolenia i charakterze ich pracy.

DOBÓR TRENERÓW ORAZ NARZĘDZI SZKOLENIOWYCH
Na podstawie otrzymanych informacji następuje wytypowanie osoby prowadzącej oraz wybór metod szkoleniowych zgodnie z potencjałem i oczekiwaniami grupy.

PRZYGOTOWANIE OFERTY SZKOLENIA
Uwzględniając oczekiwania klienta przedstawiamy cele i program szkolenia, metody pracy, trenerów, czas i miejsce realizacji projektu, wartość inwestycji.

OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU
Bezpośrednio po wykonaniu zadania uczestnicy oceniają jakość oraz skuteczność zlecenia. Zebrane wyniki przedstawiane są w formie raportu.

OBJĘCIE UCZESTNIKÓW PROGRAMEM OPIEKI POSZKOLENIOWEJ
W razie pojawienia się wątpliwości lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji uczestnicy mają możliwość kontaktu z menedżerem projektu oraz osobą prowadzącą.

OKREŚLENIE DALSZYCH MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY 
Przygotowujemy raport diagnozujący rzeczywisty potencjał grupy oraz określamy kierunki rozwoju i obszary wymagające dalszej pracy.

 

Zapytaj o szkolenie:

Osoba do kontaktu:
Telefon:
E-mail:
Pytanie:
Kod:
Wpisz kod z obrazka:


tel. (+48/71) 356 50 89-91 - szkolenia@otrek.com.pl
strony internetowe Wałbrzych www.hm.pl | gdzie kupić hosting www.hb.pl
Szkolenia Wrocław - Szkolenia menedżerskie Wrocław - Szkolenia handlowe Wrocław - pozycjonowanie Jelenia Góra
Mapa strony